Bel Ons: (+31) 651-191-613

Privacy Documentatiepakket Kleine Bedrijven

Privacybeleid en Privacyverklaring AVG Voorbeeld

De invoering van de AVG betekent voor zowel kleine als grote organisaties een forse administratieve belasting. Wanneer uw organisatie persoonsgegevens verwerkt moet van alles worden vastgelegd en bijgehouden. Dat betekent een forse extra werklast. Zie hieronder voor eenĀ privacyverklaring AVG voorbeeld.

De AVG stelt hoge boetes op het niet nakomen van de voorschriften. Of het zo ver komt is echter de vraag. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering. De AP is een overheidsorgaan en is onderworpen aan het Bestuursrecht. Een overheidsorgaan mag niet zomaar dwangmaatregelen opleggen, maar moet eerst informeren en bijsturen.

Wanneer u voldoet aan de basisvoorwaarden van de AVG wil dat niet zeggen dat u geen risico’s loopt. Mochten persoonsgegevens in uw beheer onverhoopt op straat komen te liggen, dan zal de AP willen weten hoe u die gegevens verwerkt en hoe u ze hebt beveiligd. Dat moet onder meer blijken uit afdoende documentatie.

Basisvoorwaarden om aan de AVG te voldoen

De AVG bevat enorm veel regels. Wij van Dragon Law zijn van mening dat wanneer uw organisatie voldoet aan enkele basisvoorwaarden, het veel eenvoudiger wordt om aan die regels te voldoen.

Mocht de AP ooit vinden dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn, dan zal zij eerst moeten aangeven welke punten kunnen worden verbeterd. Dit betekent dat u in alle rust kunt werken aan het inrichten van het AVG raamwerk van uw organisatie. Ook nu de AVG inmiddels van kracht is.

Wanneer u voldoet aan de basisvoorwaarden van de AVG wil dat niet zeggen dat u geen risico’s loopt. Mochten persoonsgegevens in uw beheer onverhoopt op straat komen te liggen, dan zal de AP willen weten hoe u die gegevens verwerkt, en hoe u ze hebt beveiligd. Dat moet onder meer blijken uit afdoende documentatie.

Privacy Framework MKB

Wij hebben een basis documentatie pakket ontworpen dat kleinere organisaties helpt om snel te voldoen aan de eisen van de AVG.

Het Dragon Law Privacy Framework Documentatiepakket omvat de volgende onderdelen:

  • de uitgangspunten hoe uw organisatie omgaat met de AVG (het privacy beleid);
  • een eenvoudige privacy verklaring, waarin betrokkenen lezen wat hun rechten zijn;
  • een basisregister dat aangeeft welke persoonsgegevens uw organisatie verwerkt en waar die gegevens te vinden zijn (Excel);
  • een uur mondelinge instructie over het gebruik.

Privacy Verklaring Voorbeeld

Voorbeeld van een eenvoudige privacy verklaring zoals wij die hebben opgesteld vindt je op monumentenvereniging.nl.

Sluit Menu

Op de hoogte blijven over privacy en gegevensbescherming?

Schrijf in op onze nieuwsbrief: