Bel Ons: (+31) 651-191-613
Kerk, Foto en Privacy
kerk foto privacy

Kerk, Foto en Privacy

Foto's tijdens kerkdienst

Foto’s maken tijdens een kerkdienst, mag dat volgens de AVG? Gaan kerk, foto en privacy samen? Mogen ze dan worden gepubliceerd op je website? Dit is een complexe vraag. Er zijn meerdere regels uit de AVG van toepassing.

Foto’s waarop personen herkenbaar in beeld komen zijn ‘persoonsgegevens’. Ze moeten veilig worden ‘verwerkt’. Wanneer uit die foto’s een geloof kan worden afgeleid dan gaat het om bijzondere persoonsgegevens. Deze mogen alleen in uitzonderingsgevallen worden verwerkt.

Uit foto’s van een kerkdienst kan een geloof worden afgeleid. Dat geldt mogelijk ook voor kleinschaliger bijeenkomsten, zoals een gezamenlijke maaltijd. De AVG geeft nadrukkelijk aan dat levensbeschouwelijke en godsdienstige organisaties dit soort bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken.

Je mag dus foto’s nemen tijdens een kerkdienst. Dit moet wel passen binnen de activiteiten van de (kerkelijke) organisatie. Bovendien lijkt het ons raadzaam dat de organisatie daarmee instemt.

Publiceren van 'kerk' foto's

Fotografeer je zuiver als hobby dan zijn de regels van de AVG niet van toepassing. Volgens sommigen is dat ook het geval wanneer sprake is van journalistieke verslaglegging (en) in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Het maken van foto’s tijdens een kerkbijeenkomst heeft naar ons oordeel kenmerken van beide.

Er is echter een verschil tussen foto’s maken en ze publiceren. Publiceer je je foto’s op je eigen website, op Facebook, Twitter of Instagram, dan moet je rekening houden met welk doel je dat doet. Gaat het om een persoonlijke weergave in de zin van: “Ik was er bij”, dan lijkt ons dat geen probleem.

Hetzelfde geldt wanneer de foto’s worden gepubliceerd op de website van het kerkgenootschap. Verschijnt de foto in de plaatselijke krant, dan moet sprake zijn van een afweging tussen journalistiek belang, en de individuele rechten van degenen die op de foto zichtbaar zijn (zie hieronder).

Privacy en Portretrecht

Wanneer mensen duidelijk herkenbaar op de foto staan, dan worden allerlei persoonlijke details zichtbaar. Die details maken deze persoon als individu herkenbaar. Dat is één van de belangrijke redenen waarom foto’s als persoonsgegevens worden beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor portretten.

Bij portretten is het portretrecht van toepassing. Je mag niet zomaar zonder toestemming iemands portret publiceren. Dat geldt bijvoorbeeld voor modefotografie, voor studioportretten en naar onze mening zelfs voor “close-up” vriendenfoto’s op sociale media. De ruimte die de AVG in dat geval biedt, doet niet af aan het individuele portretrecht.

Meldt dat er wordt gefotografeerd

Er zijn tal van situaties denkbaar die afwijken van de hierboven geschetste situatie(s). Het hangt af van de ontwikkeling van de rechtspraak, en uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.
 

Ons advies is daarom: meldt bij aanvang van de bijeenkomst dat er wordt gefotografeerd, en met welk doel. Een bordje met die mededeling lijkt ons voldoende. Mensen die bezwaren hebben kunnen dat dan kenbaar maken.

Geef een reactie

Sluit Menu

Op de hoogte blijven over privacy en gegevensbescherming?

Schrijf in op onze nieuwsbrief: