Bel Ons: (+31) 651-191-613
Wat Zijn Persoonsgegevens
wat zijn persoonsgegevens

Wat Zijn Persoonsgegevens

ZZP en Persoonsgegevens

De persoon van wie je persoonsgegevens verwerkt heet de betrokkene. Dat kan een klant, werknemer of contactpersoon zijn. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’) zijn gegevens over bedrijven geen persoonsgegevens. Gegevens over éénmanszaken of van ZZP’ers zijn dat wel.

Volgens de AP is dit belangrijk wanneer jouw verwerking van persoonsgegevens ‘ingewikkeld’ is. Een voorbeeld is de grootschalige verwerking van ‘bijzondere persoonsgegevens’ (zie hieronder).

Dat geldt ook voor de verwerking van ‘risicovolle’ persoonsgegevens. Voorbeelden zijn het burgerservicenummer (BSN) of medische gegevens. Normaal gesproken mogen die niet worden verwerkt. Tenzij sprake is van een uitzondering.

Gewone en Bijzondere Persoonsgegevens

Niet alle persoonsgegevens zijn even gevoelig. In de wet is er daarom verschil gemaakt tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan grote gevolgen kan hebben voor de privacy van mensen. Zoals medische gegevens. Daarom gelden er extra strenge regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (bron: Jaarverslag AP 2017).

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

  • gezondheid
  • ras
  • godsdienst
  • politieke voorkeur
  • seksuele leven
  • lidmaatschap van een vakbond
  • strafrechtelijk verleden

Volgens de AP is ook het burgerservicenummer (BSN) een bijzonder persoonsgegeven. Het is namelijk een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer (bron: Jaarverslag AP 2017).

Hierbij hoort een kanttekening. De AP meldt op haar website dat de Uitvoeringswet AVG het BSN niet als bijzonder persoonsgegeven aanmerkt. Daardoor kan de belastingdienst het BSN van ZZP’ers zonder bezwaar openbaar maken. Dit schept onduidelijkheid, en is naar ons oordeel een voorbeeld van meten met twee maten.

Geef een reactie

Sluit Menu

Op de hoogte blijven over privacy en gegevensbescherming?

Schrijf in op onze nieuwsbrief: