Bel Ons: (+31) 651-191-613
Foto’s en Privacy
foto's-en-privacy

Foto’s en Privacy

Foto's zijn persoonsgegevens

Foto’s en privacy gaan niet altijd samen. Het nemen van foto’s is vaak geen probleem. Het probleem ligt veel eerder bij het publiceren van je foto’s op het internet en op sociale media zoals Facebook en Twitter.

Centraal staat de vraag of afbeeldingen van personen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen direct of indirect worden gekoppeld aan een bepaald individu. Zoals naam, adres en telefoonnummer, maar ook het ip-adres van je computer.

Er zijn twee soorten persoonsgegevens: gewone en ‘bijzondere’. Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens mag je, op enkele uitzonderingen na, niet verwerken (zie hieronder). Gegevensverwerking houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, bewerken, gebruiken en doorsturen.

De AVG zegt slechts dat een foto ‘niet systematisch’ mag worden beschouwd als een ‘bijzonder’ persoonsgegeven. Een biometrisch gegeven is daar een voorbeeld van (toelichting AVG, par. 51). Uit deze wat cryptische zin volgen twee dingen. Foto’s van personen zijn altijd persoonsgegevens. En vaak zijn foto’s ook bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat je iemands geloof eruit kunt afleiden.

Privé foto's maken

Gelukkig valt het voor privé fotografie mee. Volgens de AVG zijn de regels niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon. Oftewel: mensen van vlees en bloed. Jijzelf dus. Voorwaarde is dat het dan wel gaat om louter persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. Er mag geen enkel verband zijn met een beroeps- of handelsactiviteit.

Je kunt dus zonder problemen je privé vakantiefoto’s en selfies gebruiken en in beperkte kring verspreiden. Denk aan foto’s van familie en vrienden op je telefoon of in WhatsApp. Dat er op de achtergrond ook andere personen kunnen voorkomen is dan niet van belang.

Foto's op bruiloften en partijtjes

Zolang je fotografeert als hobby is er niets aan de hand. Daarbij speelt volgens sommigen ook het recht op vrije meningsuiting een rol. Een journalist mag uit hoofde van zijn beroep ook van alles fotograferen.

Bij het maken van foto’s tijdens festivals, straatfeesten en in bijvoorbeeld disco’s speelt mee dat je onmogelijk alle aanwezigen om toestemming kunt vragen. Dus ook hier kun je gewoon foto’s maken. Let op: altijd speelt mee dat het in de toekomst anders kan zijn. Bijvoorbeeld omdat een rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens daarover een uitspraak heeft gedaan.

Wanneer de bijeenkomst formeler van aard is, bijvoorbeeld een bruiloft, moet je een afweging maken hoe privé de bijeenkomst is. Volgens ons is het altijd verstandig om de bezoekers vooraf te informeren dat ze worden gefotografeerd. Ze kunnen dan aangeven dat ze dat liever niet willen. Vooraf aan iedereen toestemming vragen is ook hier te veel gedoe.

Het kan ook anders. Wij hoorden van een voorbeeld bij een voetbalwedstrijd. Mensen met een oranje stip op hun voorhoofd werden niet gefotografeerd of op televisie getoond. Slim, maar volgens ons hoef je in de regel zo ver niet te gaan.

Geef een reactie

Sluit Menu

Op de hoogte blijven over privacy en gegevensbescherming?

Schrijf in op onze nieuwsbrief: